Contact

Email

Offerte

Track & Trace

cyberfreight nederlandse expeditievoorwaarden nl

Nederlandse Expeditievoorwaarden

Algemene voorwaarden van de FENEX

nederlandse expeditie voorwaarden fenexNederlandse Expeditievoorwaarden algemene voorwaarden van FENEX. (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018.

In de loop der jaren heeft FENEX, enerzijds door wijzigingen in wet- en regelgeving, anderzijds doordat de activiteiten van een expediteur steeds breder zijn geworden, meer algemene voorwaarden ontwikkeld. Deze werden ontwikkeld om de FENEX-leden te ondersteunen en hen, al naar gelang de werkzaamheden, in staat te stellen hun contractuele rechtsverhouding met opdrachtgevers goed te regelen.

DOWNLOAD DE NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN: NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN 2018

CONTACTGEGEVENS 
FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
PortCityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage
Havennummer 2235
Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam
3089 JH Rotterdam
www.fenex.nl

© Copyright FENEX, 2018. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FENEX mogen deze voorwaarden niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar worden gemaakt.