Contact

Email

Offerte

Track & Trace

Passief Verpakken

Passief Verpakken

Tijdens het transport kunnen farmaceutische producten blootgesteld worden aan een te hoge of te lage temperatuur indien er geen juiste maatregelen genomen worden dit te voorkomen. Het is niet altijd mogelijk om het vervoer geheel temperatuur gecontroleerd te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld bij luchtvracht). Voor kleine pakketzendingen kan vervoer over de weg per temperatuur gecontroleerde auto erg kostbaar zijn. Passief verpakken kan hiervoor een oplossing zijn, zodat op een kosten efficiënte wijze nog steeds onder de juiste temperatuur verstuurd kan worden. CyberFreight Pharma Logistics biedt verschillende oplossingen en heeft getrainde mensen die dagelijks op deze wijze producten verpakken, zelfs bij haar opdrachtgevers on site.

Wat is passief verpakken

Passief verpakken is kort gezegd eigenlijk een soort koelbox. De verpakking zorgt ervoor dat de goederen gedurende een bepaalde tijd op de juiste temperatuur blijven. De oplossing bestaat uit een verpakking en een koelmiddel.

Passief Verpakken in het kort

  • Diverse gevalideerde oplossingen
  • Getrainde mensen om on site te verpakken
  • Single en multiple use verpakkingen

Soorten passieve verpakkingen

Er zijn verschillende aanbieders van passieve verpakkingen. De verpakkingen variëren van een heel kleine doos tot palletformaat en zelfs containers. De tijd dat het product in de verpakking gegarandeerd op juiste temperatuur blijft (de zogenaamde validatietijd) hangt af van de specificaties van de doos en het soort en hoeveelheid koelmiddel dat is gebruikt. Doorgaans ligt de validatie tijd tussen 48 en 120 uur. De koelmiddelen die gebruik worden zijn onder meer water, droog ijs, PCM (Phase Change Material) en VIP panels (Vacuüm Insulation Panels). Afhankelijk van het soort gebruikte koelmiddel ligt de mogelijke temperatuur range van passieve verpakking tussen -70 en + 25 graden Celsius.

Validatie en kwalificatie van passief verpakken

Leveranciers van passieve verpakkingen zullen deze allereerst intensief testen (valideren) alvorens deze op de markt worden gebracht. Bij elke verpakking wordt een validatierapport geleverd door de leverancier, waarin onder meer gegevens over de performance van de verpakking onder verschillende getest omstandigheden staan. De gebruiker van de verpakking dient voor, maar ook tijdens gebruik de verpakking ook zelf te kwalificeren en goed te keuren voor gebruik.

Gebruik

De meeste verpakkingen zijn voor eenmalig gebruik, maar er zijn ook oplossingen die geschikt zijn voor meervoudig gebruik. Bijkomstige uitdaging voor verpakking van meervoudig gebruik is de gebruikte dozen in zijn geheel retour te krijgen. Alle medewerkers van CyberFreight Pharma Logistics die werken met passieve verpakkingen zijn op alle vlakken hiervoor getraind.  Zij zorgen ervoor dat afhankelijk van de vereisten van de klant, de juiste soort verpakking wordt ingezet en dat de goederen op de juiste wijze worden verpakt. Tevens worden geretourneerde verpakkingen gereinigd en wordt er gecontroleerd of deze nog geschikt zijn voor hergebruik, alvorens deze worden opgenomen in de beschikbare voorraad.

Monitoring 

Aan de verpakking kan een datalogger worden toegevoegd. Dit kan een logger zijn die geheel in de doos bij het product zit en na levering uitgelezen kan worden of een “ probe based  “ logger waarbij de “probe “ in de doos steekt maar het display met temperatuuruitlezing aan de buitenkant zit.

Meer weten?

Neem contact op met John Twisk voor meer informatie over Passief verpakken