Contact

Email

Offerte

Track & Trace

GDP License GDP richtlijnen cyberfreight pharmalogistics

GDP Richtlijnen

GDP richtlijnen, richtlijnen voor de ”Good Distribution Practices” of ”Goede Distributie Praktijken”, omschrijven alle kwaliteitseisen voor de opslag en distributie van geneesmiddelen. Een GDP certificaat heeft het doel de kwaliteit van farmaceutica, biofarmaceutica en OTC tijdens de distributie te handhaven. Van aankoop tot ontvangst en van opslag tot export.

Ook CyberFreight heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Al sinds 1999 zijn we gespecialiseerd in zowel de opslag als wereldwijde distributie van goederen. Zodoende hebben we dan ook flink geïnvesteerd in hoogwaardige middelen, faciliteiten en trainingen. Zo kan CyberFreight u ook op het gebied van pharma logistics op het hoogste niveau service verlenen. Dat we in die opzet zijn geslaagd, blijkt uit de GDP (Good Distribution Practices) groothandelsvergunning die aan CyberFreight Pharma Logistics is toegekend. Tevens heeft CyberFreight Pharma Logitics de verscheidende audits van het Ministerie van Volksgezondheid succesvol doorlopen. Dat stelt CyberFreight in staat u met GDP opslag, GDP vervoer en GDP luchtvracht van dienst te zijn. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

GDP transport

Ook het vervoer van pharmaceutische producten is onderhevig aan diezelfde strikte regelgeving. CyberFreight heeft ook het Good Distribution Practices transport geregeld op een wijze, dat zij in het geheel voldoen aan de gestelde eisen.

GDP luchtvracht

Ook voor GDP luchtvracht kunt u zich tot CyberFreight richten. De import en export medewerkers bij CyberFreight weten exact wat er van hen verwacht wordt voor het juist uitvoeren van GDP luchtvracht, qua verpakking en documentatie.

GDP richtlijnen cyberfreightGDP distributie

Fijnmazige distributie van farmaceutische producten is een specialisatie die CyberFreight ook beheerst. Afleveren in ziekenhuizen, apotheken, drogisterijen en research centra zijn standaard onderdeel van de GDP (Good Distribution Practices) distributie van CyberFreight Pharma Logistics.

GDP Richtlijnen in het kort

  • Vergunning verleend door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Handhaving productkwaliteit farmaceutische producten binnen distributieproces
  • Toegankelijkheid gegevens voor bevoegde instanties
  • Temperatuurcontrole bij ontvangst van goederen
  • Vastleggen en registratie van temperatuur gedurende opslag

Meer weten?

Neem contact op met Willem Lodder voor meer informatie over GDP Richtlijnen