Contact

Email

Offerte

Track & Trace

certificaten certificates Cyberfreight

Certificaten

Certificaten

Cyberfreight is in het bezit van verschillende certificaten en zal altijd blijven streven naar een optimale, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarbij certificaten als bevestiging dienen van de geboden kwaliteit.

AEOAEO (Autorised Economic Operator)

AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Om de status van Authorised Economic Operator te krijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op het Communautair douanewetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

  • certificaat AEO-douanevereenvoudigingen
  • certificaat AEO-veiligheid
  • gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid

Cyberfreight is in het bezit van het gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid.

GDPGDP (Good Distribution Practice)

Good Distribution Practice, vooral bekend onder de afkorting GDP, verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van humane medicatie. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

GDP reguleert de verspreiding en bewegingen van farmaceutische producten vanaf het moment dat ze bij de producent (of een ander centraal punt) de deur verlaten, tot aan de eindgebruiker van het product, via verschillende transportmethodes en verschillende opslagcentra.

Naast het GDP certificaat heeft Cyberfreight tevens een Groothandelsvergunning, een vergunning voor behandelingen API’s en een vergunning voor opslag en behandeling van opiaten (lijst 2).

ceiv-pharma-in-witvlakIATA CEIV PHARMA CERTIFICAAT

IATA CEIV certificatie garandeert dat faciliteiten, equipment, uitvoering en medewerkers in volledige overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde standaarden, wetgeving en richtlijnen, welke voor farmaceutische bedrijven  een vereiste zijn. Het algehele doel is de luchtvracht know-how naar een hoger niveau te brengen en wereldwijde standaardisatie te bewerkstelligen. CyberFreight is de eerste expediteur op Schiphol Amsterdam Airport die het IATA CEIV certificaat heeft behaald.

ISO 9001ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

SGS ISO 14001ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.