Contact

Email

Offerte

Track & Trace

certificaten - cyberfreight international & pharmalogisticsl

Certificaten

CyberFreight is in het bezit van verschillende certificaten en zal altijd blijven streven naar een optimale, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarbij certificaten als bevestiging dienen van de geboden kwaliteit.
Op onze download pagina kunt u onze certificaten, vergunningen, voorwaarden en informatiemateriaal bekijken en downloaden.
AEO - cyberfreight certificaat keurmerk

AEO (Autorised Economic Operator)

AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Om de status van Authorised Economic Operator te krijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op het Communautair douanewetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

  • certificaat AEO-douanevereenvoudigingen
  • certificaat AEO-veiligheid
  • gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid

CyberFreight is in het bezit van het gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid.

GDP - cyberfreight certificaat keurmerk

GDP (Good Distribution Practice)

Good Distribution Practice, vooral bekend onder de afkorting GDP, verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van humane medicatie. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

GDP reguleert de verspreiding en bewegingen van farmaceutische producten vanaf het moment dat ze bij de producent (of een ander centraal punt) de deur verlaten, tot aan de eindgebruiker van het product, via verschillende transportmethodes en verschillende opslagcentra.

Naast het GDP certificaat heeft CyberFreight tevens een Groothandelsvergunning, een vergunning voor behandelingen API’s en een vergunning voor opslag en behandeling van opiaten (lijst 2).

icon iata pharma - cyberfreight certificaat certificate

IATA CEIV Pharma Certificaat

De IATA CEIV certificering garandeert dat faciliteiten, equipment, uitvoering en medewerkers in volledige overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde standaarden, wetgeving en richtlijnen, welke voor farmaceutische bedrijven  een vereiste zijn. Het algehele doel is de luchtvracht know-how naar een hoger niveau te brengen en wereldwijde standaardisatie te bewerkstelligen. CyberFreight is de eerste expediteur op Schiphol Amsterdam Airport die het IATA CEIV certificaat heeft behaald.

SGS ISO 9001 - cyberfreight certificaat keurmerk

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

SGS ISO 22000 - cyberfreight certificaat keurmerk

ISO 22000

ISO 22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Deze standaard werd afgeleid van ISO 9000 en werd gepresenteerd op 1 september 2005. Deze ISO-norm werd ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden.

ISO 13485

ISO 13485 Cyberfreight InternationalDe managementmentsysteemnorm ISO 13485 specificeert eisen aan een kwaliteitssysteem voor organisaties die betrokken zijn bij de levenscyclus van medische hulpmiddelen. De kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen staan centraal in de ISO 13485:2016, en zijn ingestoken vanuit procesbeheersing en continue verbetering. De norm schrijft een risicomijdende aanpak voor aan bedrijven die actief zijn binnen de levenscyclus van medische hulpmiddelen.

SKAL

SKAL Bio Controle - cyberfreight certificaat keurmerk

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wil produceren, verhandelen of opslaan moet zich bij SKAL registreren. Dit is voor CyberFreight van toepassing op gebied van groothandel en op gebied van opslag en dienstverlening voor vervoer. CyberFreight onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de gestelde voorschriften en eisen voor de biologische productiemethode.

Groothandelsvergunning

CyberFreight Pharma Logistics is in het bezit van een groothandelsvergunning. De groothandelsvergunning is verplicht voor het betrekken van geneesmiddelen van binnen de EER (Europese Economische Ruimte; de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en het afleveren daarvan. De groothandelsvergunning wordt uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.