Contact

Email

Offerte

Track & Trace

opslag van diergeneesmiddelen Cyberfreight
Opslag van Diergeneesmiddelen

Opslag van Diergeneesmiddelen

Het bereiden, verpakken, etiketteren en afleveren van diergeneesmiddelen is tot 2013 vergund op basis van de Diergeneesmiddelenwet. Op 01 januari 2013 is de Wet Dieren in werking getreden en worden hieronder vergunningen verstrekt voor het vervaardigen, de invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen. Oude vergunningen worden geacht te gelden onder de nieuwe wetgeving, middels een overgangsrecht. Het ligt in de verwachting dat, net als bij pharmaceutische producten voor menselijke consumptie, de regelgeving voor distributie en opslag van diergeneesmiddelen ook zal worden aangepast.

In België vallen (distributie en opslag van) diergeneesmiddelen reeds onder GDP en Nederland zal zeker volgen, is de verwachting. Wij zullen dit nauwlettend blijven volgen.

Opslag van Diergeneesmiddelen in het kort

  • Voorbereid op nieuwe regelgeving
  • ISO9001, ISO14001 en AEO gecertificeerd
  • Gekwalificeerde en kundige medewerkers

WAT KAN CYBERFREIGHT VOOR U BETEKENEN?

Wij kunnen samen met u vooruitlopen op de aanstaande regelgeving. Uiteraard kan er gewacht worden tot de regelgeving geactualiseerd wordt, maar beter is, zoals CyberFreight gewend is te doen, vooruit te lopen en er voor te zorgen, dat we samen een concurrerende voorsprong nemen en behouden.

Meer weten?

Neem contact op met Willem Lodder voor meer informatie over Opslag van Diergeneesmiddelen