Contact

Email

Offerte

Track & Trace

Cyberfreight Pharma logistics - luchtvracht airfreight pharma
Luchtvracht Pharma

Luchtvracht Pharma

Het vervoer van geneesmiddelen door de lucht, Luchtvracht Pharma,  vereist een gedegen aanpak en voorbereiding, inclusief een risicoanalyse vooraf. Stabiliteitsdata (indien beschikbaar) van het product tezamen met een lane risk assessment bepalen uiteindelijk de manier waarop het product vervoerd dient te worden. De lane risk assessment geeft onder andere inzicht in de omstandigheden tijdens het vervoer en de mitigerende maatregelen die nodig zijn om het product in de juiste conditie op de plaats van bestemming te krijgen.

Luchtvracht is een complexe keten met verschillende overslagpunten en veelal verschillende partijen die de zendingen afhandelen. Met name de overslagpunten zijn de punten waar het grootste risico op afwijkingen is. CyberFreight heeft hierop een aantal specifieke producten ontwikkeld en in de markt gezet onder de naam CTC Pharma (CyberFreight Temperature Controlled) die aansluiten bij huidige behoefte aan compliance op het gebied van het vervoer van geneesmiddelen door de lucht.

Samen met de klant bepalen wij per zending op welke wijze het product het beste verpakt en vervoerd kan worden. Hieronder een overzicht van de verschillende CTC producten. Voor elk product is er een Standard Operating Procedure en een uitgebreide checklist die opgesteld zijn op basis van de GDP en IATA CEIV richtlijnen. Uitsluitend getrainde en gecertificeerde medewerkers behandelen deze zendingen.

CTC ACTIVE

CTC Active wordt met name gebruikt voor grotere partijen geneesmiddelen, die thermisch zeer gevoelig zijn en voor geneesmiddelen die zich nog in de klinische fase bevinden. Wij gebruiken hiervoor een actieve container die gevoed wordt door een accu en de goederen op een constante temperatuur houdt. Tijdens het gehele vervoer blijven de goederen in de container. Risico’s op afwijkingen tijdens overslag zijn daarmee afgedekt. De temperatuur is op de container af te lezen en wordt tijdens het transport door de verschillende partijen in de keten geverifieerd. CTC Active kan gebruikt worden voor de temperatuurrange 0 tot + 25 graden.

CTC PASSIVE PLUS

CTC Passive Plus wordt met name gebruikt voor kleinere partijen geneesmiddelen die thermisch zeer gevoelig zijn en voor geneesmiddelen die zich nog in de klinische fase bevinden. Wij gebruiken hiervoor gevalideerde dozen of containers. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. De keuze voor de soort verpakking of container is afhankelijk van de vereiste temperatuur, de overkomstduur en de herkomst en bestemming van de zending. De meest gebruikte koelmiddelen zijn droogijs, koelpanelen met water en koelpanelen met PCM (Phase Change Material). Het soort en de hoeveelheid koelmiddel alsmede de isolatiewaarde van de dozen / containers bepalen de maximale validatietijd (tijd dat de goederen op de juiste temperatuur blijven). Doorgaans is dit tussen 48  en maximaal 120 uur. CTC Passive Plus kan gebruikt worden voor de temperatuurrange -70 tot +25 graden.

CTC PASSIVE

CTC Passive is met name geschikt voor minder thermisch gevoelige geneesmiddelen en Active Pharmaceutical Ingredients (API’s). Wij gebruiken hiervoor airlines die een dergelijk passief product aanbieden. De goederen worden op de luchthaven van vertrek, in transit en op bestemming tijdelijk opgeslagen in temperatuur gecontroleerde ruimtes. Sommige airlines hebben ook compartimenten in het vliegtuig die gemapt en temperatuur gecontroleerd zijn en waarin alleen farmaceutische producten wordt geladen. Echter tijdens laden en lossen van het vliegtuig zijn de goederen wel tijdelijk blootgesteld aan de weersomstandigheden op dat moment. Extra mitigerende maatregelen, zoals het boeken van een vlucht die ’s avonds, ’s nachts of in de vroege ochtend vertrekt en/of aankomt, of het aanbrengen van thermische dekens zorgen ervoor dat de risico’s op afwijkingen tot een minimum beperkt blijven.

CTC BASIC

CTC Basic is bedoeld voor zeer stabiele geneesmiddelen en API’s. Bij CTC Basic worden de goederen als “general cargo “ verstuurd. Goederen worden niet temperatuur gecontroleerd opgeslagen of vervoerd door de airline. Wel kunnen er mitigerende maatregelen worden genomen zoals bijvoorbeeld het boeken van een directe vlucht met een vertrek en /of aankomst in de avond, nacht of vroege ochtend of het aanbrengen van thermische dekens. Wel kunnen de goederen voor vertrek en/of na aankomst temperatuur gecontroleerd worden opgehaald, afgehandeld en afgeleverd.

Luchtvracht Pharma in het kort

 • Snelle verplaatsing van de lucht vracht naar een eigen GDP douaneloods
 • Betrouwbare en snelle inklaring van de luchtvracht
 • Grondige controle van ladingen op de staat en de aantallen van goederen
 • Import en export volledig gecertificeerd en compliant
 • Controle over het gehele traject van deur tot deur
 • Inhouse experts voor specifieke verpakkingen
 • 24/7 monitoren van uw zendingen
 • 15-25 graden Celsius, 2-8 graden Celsius en frozen
 • Wereldwijd gekwalificeerde agentennetwerk
 • GDP en IATA CEIV Pharma gekwalificeerde medewerkers
 • Wereldwijd gekwalificeerd agentennetwerk

Partnerschap en certificering

PHARMA GATEWAY AMSTERDAM
CyberFreight Pharma Logistics was op 9 februari 2016 de eerste ondertekenaar van de overeenkomst met de ACN om zich committeren aan het IATA CEIV Pharma programma. Met deze kwaliteitsstandaard die specifiek is ontwikkeld voor het vervoer van geneesmiddelen per luchtvracht willen wij tezamen met truckers en afhandelaars alsmede andere spelers in de keten Schiphol ontwikkelen als de prefered pharma-hub en hiermee de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen tijdens het vervoer er luchtvracht zoveel mogelijk waarborgen.

IATA CEIV logoIATA CEIV
CyberFreight Pharma Logistics is sinds november 2016 IATA CEIV Pharma gecertificeerd. CEIV Pharma is een kwaliteitsstandaard opgesteld door IATA die beoogt de kwaliteit van de transportketen door de lucht te verhogen door standaardisatie. CEIV Pharma bevat elementen van onder meer GDP en WAO richtlijnen maar bevat bovendien specifieke instructies en checklists hoe met bepaalde equipment die tijdens het vervoer gebruikt wordt moet worden omgegaan.

Meer weten?

Neem contact op met John Twisk voor meer informatie over Luchtvracht Pharma