Contact

Email

Offerte

Track & Trace

incoterms-2020

Incoterms 2020

Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

In de Incoterms 2020 zijn er elf Incotermsregels of leveringsvoorwaarden. Van de elf zijn er vier gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden. De International Commercial Terms 2020 houden slechts kleine wijzigingen in ten opzichte van de 2010-versie.

In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:

  • de verplichtingen van beide;
  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper.
Download de CyberFreight International Commercial Terms 2020 in PDF:  CyberFreight International Commercial Terms 2020

© Copyright ICC Netherlands, 2019.