Contact

Email

Offerte

Track & Trace

Aanpassing van de SOLAS regulation VI/2

Aanpassing van de SOLAS regulation VI/2

In 2014 is binnen de International Maritime Organisation (IMO) ingestemd met het aanpassen van de SOLAS regulation VI/2.

Deze aanpassing houdt in dat de partij die als shipper op de b/l staat vermeld de verantwoordelijkheid heeft het geverifieerde containergewicht door te geven aan de rederij. Dit dient te gebeuren nadat een container is beladen en voordat de container aan boord van het schip wordt geladen. Indien er geen geverifieerd gewicht is doorgegeven, mag de container niet aan boord van een schip worden geladen.
Deze regelgeving zal op 1 juli 2016 ingaan.

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld:

  • I. Het gewicht van een beladen container wordt geverifieerd door de container te wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug.
  • II. Het gewicht van de beladen container wordt door de verlader geverifieerd en aangetoond aan de hand van een gecertificeerde calculatieprocedure.


Nederlandse implementatiewijze

nederlandse expeditie voorwaarden fenexElke nationale overheid is bevoegd om een calculatiemethode te certificeren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft een werkgroep ingesteld van verschillende stakeholders vanuit de overheid en het bedrijfsleven om deze regelgeving in Nederland te implementeren. Via de FENEX is CyberFreight International vertegenwoordigd in deze werkgroep.

De uitgangspunten van de implementatiewijze zijn grotendeels vastgesteld. Verwacht wordt dat deze in het najaar van 2015 worden omgezet in wetgeving. De IMO-regelgeving laat nog veel aspecten aan de markt zelf over.

Belangrijkste uitgangspunten Nederlandse implementatiewijze:

  • Wegen van een container: Indien gewogen wordt, dient gebruik te worden gemaakt van gecertificeerde weegapparatuur (MSC circulaire 1475 paragraaf 2.1.2) en EU richtlijn 2014-31 van 26 februari 2014 (harmonisatie van de wetgevingen inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen).
  • Gecertificeerde calculatiemethode: IenM wil deze regelgeving inrichten met een zo beperkt mogelijke administratieve last voor het bedrijfsleven. De beoogde uitwerking hiervan is bedrijven die hun processen op orde hebben, toe te staan het gewicht van een beladen container te verifiëren middels een calculatiemethode. Bij deze methode dienen lading, verpakkingsmateriaal en het tarra-gewicht van de container bij elkaar te worden opgeteld.

aeo_logoOm gebruik te kunnen maken van de gecertificeerde calculatiemethode dienen bedrijven een voldoende mate van interne beheersing bewezen te hebben. Om de lastendruk te verlagen, worden bedrijven die in het bezit zijn van bestaande certificeringen, die voldoende mate van interne beheersing waarborgen, geacht te hebben voldaan aan deze eis. Hierbij wordt gedacht aan:

  1. AEO-gecertificeerde bedrijven (Type C, S en F).
  2. ISO-gecertificeerde bedrijven (ISO 9001, ISO 28001, etc.).
  3. sgs_iso9001_logoBedrijven die moeten voldoen aan regelgeving van derde landen waarin het verplicht is de juiste informatie in te dienen bij overheidsdiensten van dit derde land (bijv. export naar de Verenigde Staten).

Over verdere ontwikkelingen zullen wij u regelmatig informeren middels email en onze website.

Met vriendelijke groet
CyberFreight International B.V.
Marco van Eijk

 

bron: Fenex

 

Geplaatst op 5 oktober 2015

Contact

Mocht u vragen hebben, vul dan onderstaand formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.