Contact

Email

Offerte

Track & Trace

Nieuw EU Douane Wetboek

shutterstock_324464648Het Douane Wetboek van de Unie (DWU) komt eraan. Deze nieuwe Europese Douanewet wordt op 1 mei 2016 van kracht.

Wat verandert er per 1 mei 2016?
Dat het DWU op 1 mei 2016 van kracht wordt betekent niet dat de hele wet op die dag zal zijn geïmplementeerd. De implementatie is afhankelijk van de (Europese) IT-ontwikkelingen aan de zijde van de overheid. Het DWU wordt daardoor gefaseerd ingevoerd. Dit gaat van start op 1 mei 2016 en duurt tot en met 31 december 2020.
De precieze planning van de implementatie is nog niet bekend, maar op 1 mei a.s. worden de onderdelen waarvoor geen IT-aanpassingen nodig zijn wél van kracht: AEO, Bindende inlichtingen, Douanewaarde en Bijzondere regelingen (waaronder verdeling en entrepots). Hoewel de wetgeving vanaf die datum van kracht is, worden de vergunningen gefaseerd overgezet.

Blijft mijn vergunning geldig?
Alle vergunningen die de douane afgeeft, worden in de loop van de tijd aangepast. Bestaande vergunningen blijven geldig. Voor vergunningen met een bepaalde geldigheidsduur geldt dat deze geldig blijven tot eind van die geldigheidsduur, tot uiterlijk 1 mei 2019. Vergunningen zonder geldigheidsduur zullen voor 1 mei 2019 worden herbeoordeeld. Uiterlijk 30 april 2019 zijn alle vergunningen die onder het CDW zijn afgegeven dus herbeoordeeld.

Bindende inlichtingen
Bindende Oorsprongsinlichtingen en Bindende Tariefinlichtingen zijn vanaf 1 mei 2016 verplicht te gebruiken. Hiervoor moet het vergunningsnummer worden vermeld in de aangifte. Veel importeurs moeten hiervoor hun vergunningsnummers kenbaar maken aan hun logistiek dienstverlener. Het is raadzaam hier tijdig mee te beginnen. Dit geldt ook voor de huidige afgegeven bindende inlichtingen, dus de BOI en BTI afgegeven vóór 1 mei 2016. Nieuw afgegeven inlichtingen van na 1 mei 2016 zijn 3 jaar geldig in plaats van de huidige 6 jaar.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op douanewaarde?
De First Sale-regeling verdwijnt. Daarmee komt de mogelijkheid te vervallen om een eerdere verkoop te nemen voor transactieprijs. Wat de precieze uitwerking hiervan is, is nog niet duidelijk. Ook rondom de royalty’s worden nieuwe regels verwacht, maar de uitwerking daarvan volgt in de nog te publiceren EU-richtsnoeren. Voor contracten die zijn afgesloten vóór 18 januari 2016 geldt op het gebied van de First Sale een overgangsregeling t/m 31 december 2017.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op bijzondere regelingen Entrepot, veredeling etc.?
Voor douane-opslag (entrepots) gaan er verschillende zaken veranderen. Er blijft een beperkt aantal typen entrepot over. Er komen drie typen publiek entrepot en nog maar één type van het particuliere entrepot. Dit laatstgenoemde entrepot is een samenvoeging van de huidige entrepots C en E. De D-faciliteit gaat definitief verdwijnen. De huidige entrepotshouders worden hierover individueel geïnformeerd door de douane. De vrije zone op Schiphol en het Vrije Entrepot verdwijnen ook.
Voor veredeling blijven er nog twee typen over: actieve veredeling schorsing en passieve veredeling. Dit betekent dat actieve veredeling terugbetaling en behandeling onder douanetoezicht overgaan naar de regeling actieve veredeling schorsing. Goederen die op 1 mei a.s. onder de regeling vallen, worden nog onder de oude regeling afgehandeld. De douane zal betrokken vergunningshouders informeren.

Wat kunnen bedrijven nu doen?
Bedrijven kunnen zich nu op verschillende manieren voorbereiden op de komst van het DWU. Totdat de definitieve wetteksten zijn gepubliceerd kunnen bedrijven al inventariseren met welke douanevergunningen ze te maken hebben en of daar wijzigingen op van toepassing zijn. Bedrijven met Bindende Inlichtingen doen er verstandig aan hiervan tijdig een inventarisatie te maken.

We hebben bij CyberFreight een groot aantal medewerkers die in het bezit zijn van een declarantendiploma. Zij zijn beschikbaar voor u en uw collega’s, dus schroom niet om contact met ons op te nemen indien u assistentie nodig heeft.

Geplaatst op 25 januari 2016

Diensten

Opslag en Distributie

Opslag en Distributie

Diverse opslaglocaties op Schiphol en in de Rotterdamse haven. Beheer via e-stock...

Douane & BTW

Douane & BTW

Onze gecertificeerde en ruim ervaren declaranten helpen en adviseren u in alle aspecten...

China per Spoor

China per Spoor

Milieuvriendelijk vervoer inclusief LCL zendingen, aankomst in Nederland...

Cross Trades

Cross Trades

CyberFreight verzorgt de volledige zending naar de gewenste eindbestemming...

Projectvracht

Projectvracht

Zeer ruime ervaring met complexe projectvracht. Door ons netwerk schakelen wij snel...

Zeevracht

Zeevracht

Douaneproof FCL, LCL, Ro-ro en conventionele zendingen en een snelle inklaring...

Luchtvracht

Luchtvracht

Import en export met snelle verplaatsing naar onze eigen douaneloods...

Diensten overzicht
Distributie van vaccins

Distributie van vaccins

Uw betrouwbare partij voor de distributie van vaccins

Cleanroom Services

Cleanroom Services

Onze eigen Cleanroom wordt o.a. gebruikt voor fysieke douane controles...

Clinical Trials

Clinical Trials

Wij bieden wereldwijd volledig GDP compliant transport van clinical trial zendingen aan...

Passief Verpakken

Passief Verpakken

CyberFreight biedt diverse oplossingen voor temperatuur gecontroleerde verpakkingen...

Distributie Benelux

Distributie Benelux

Last Mile Distributie volgens volledige GDP kwalificatie en POD via onze portal...

Distributie Europa

Distributie Europa

Volledig GDP afleveren en ophalen van Groupage of Express? Bekijk onze opties...

Zeevracht Pharma

Zeevracht Pharma

Bekijk voor uw pharma zending per zeevracht ons zeer complete aanbod...

Luchtvracht Pharma

Luchtvracht Pharma

Onze inhouse experts verzorgen uw pharma zending volledig compliant...

Pharma diensten overzicht